Datum: 19-02-2019     Tijd: 15:32

Archief-Agenda
 

Bestanden in het archief

In het archief vind je verslagen en foto's van diverse gebeurtenissen binnen onze vereniging.
Opm: Als van een bepaalde foto ook een vergroting beschikbaar is kun je op die foto klikken om de vergroting zichtbaar te maken.

Agenda item: 1001.uitnodigingalv

Terug naar Agenda
 

UITNODIGING EN AGENDA A.L.V. 2010

Hierbij worden de leden van HBC uitgenodigd voor:
De ALV van de vereniging, op woensdag 10 februari 2010 om 20.00 uur.
Locatie: H.C.I.
Agenda:
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken ten aanzien van de agenda
 3. Notulen A.L.V. d.d. 25-01-2009
 4. Jaarverslag
 5. Bespreking bestuursbeleid 2009
 6. Exploitatie-overzicht 2009
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Bestuursvoorstellen 2010
 9. Voorstellen commissies
 10. Begroting 2010
 11. Mededelingen, diversen.
 12. Verkiezing bestuursleden:
   volgens rooster is Henk Hoed aftredend, hij stelt zich herkiesbaar
 13. Vaststelling commissies
   * Kascontrolecommissie
   * Clubbladcommissie
   * Activiteitencommissie
   * Technische commissie
   * Recreantencommissie
   * Jeugdcommissie
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Manon Dijk, secretaris

Terug naar Agenda
 

Bij dit item zijn geen foto's beschikbaar!

Terug naar Agenda
 

Welkom op de website van HBC

Hengelose Badmintonclub
in
Hengelo gld

 

Hoofdsponsors

rule
HCI
rule

Onstenk
rule

Roozegaarde
rule

Voor overige sponsors
zie "links" pagina.
rule

Bezoek ook onze pagina op Facebook!
Facebook

rule
W3School CSS certificate
W3School XHTML certificate