Datum: 19-02-2019     Tijd: 16:29

Archief-Agenda
 

Bestanden in het archief

In het archief vind je verslagen en foto's van diverse gebeurtenissen binnen onze vereniging.
Opm: Als van een bepaalde foto ook een vergroting beschikbaar is kun je op die foto klikken om de vergroting zichtbaar te maken.

Agenda item: 1102.alv

Terug naar Agenda
 

UITNODIGING EN AGENDA A.L.V. 2011

Hierbij worden de leden van HBC uitgenodigd voor:

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging,

op maandag 28 februari 2011 om 20.00 uur.

Locatie: H.C.I.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken ten aanzien van de agenda
3. Notulen A.L.V. d.d. 10 februari 2010
4. Jaarverslag
5. Bespreking bestuursbeleid 2010
6. Exploitatie-overzicht 2010
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Bestuursvoorstellen 2011
9. Voorstellen commissies
10. Begroting 2011
11. Mededelingen, diversen.
12. Verkiezing bestuursleden: volgens rooster is Harry Kuipers aftredend, hij stelt zich herkiesbaar
13. Vaststelling commissies
* Kascontrolecommissie
* Clubbladcommissie
* Activiteitencommissie
* Technische commissie
* Recreantencommissie
* Jeugdcommissie
14. Rondvraag
15. Sluiting

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Manon Dijk, secretaris

Terug naar Agenda
 

Bij dit item zijn geen foto's beschikbaar!

Terug naar Agenda
 

Welkom op de website van HBC

Hengelose Badmintonclub
in
Hengelo gld

 

Hoofdsponsors

rule
HCI
rule

Onstenk
rule

Roozegaarde
rule

Voor overige sponsors
zie "links" pagina.
rule

Bezoek ook onze pagina op Facebook!
Facebook

rule
W3School CSS certificate
W3School XHTML certificate