Datum: 19-02-2019     Tijd: 15:33

Archief-Agenda
 

Bestanden in het archief

In het archief vind je verslagen en foto's van diverse gebeurtenissen binnen onze vereniging.
Opm: Als van een bepaalde foto ook een vergroting beschikbaar is kun je op die foto klikken om de vergroting zichtbaar te maken.

Agenda item: 1202.alv

Terug naar Agenda
 

UITNODIGING EN AGENDA A.L.V. 2012

Hierbij worden de leden van HBC uitgenodigd voor:

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging, op woensdag 21 maart 2012 om 20.00 uur.
Locatie: H.C.I., Kruisbergseweg 13, Hengelo Gld.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen A.L.V. d.d. 28-02-2011
4. Jaarverslag
5. Bespreking bestuursbeleid 2011
6. Exploitatie-overzicht 2011
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Bestuursvoorstellen 2012
9. Voorstellen commissies
10. Begroting 2012
11. Verkiezing bestuursleden:
volgens rooster is Freddy aftredend, hij stelt zich herkiesbaar
12. Vaststelling commissies
* Kascontrolecommissie
* Clubbladcommissie
* Activiteitencommissie
* Technische commissie
* Recreantencommissie
* Jeugdcommissie
13. Rondvraag
14. Sluiting

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Manon Dijk, secretaresse

Terug naar Agenda
 

Bij dit item zijn geen foto's beschikbaar!

Terug naar Agenda
 

Welkom op de website van HBC

Hengelose Badmintonclub
in
Hengelo gld

 

Hoofdsponsors

rule
HCI
rule

Onstenk
rule

Roozegaarde
rule

Voor overige sponsors
zie "links" pagina.
rule

Bezoek ook onze pagina op Facebook!
Facebook

rule
W3School CSS certificate
W3School XHTML certificate