Datum: 24-03-2019     Tijd: 09:41

Archief-Agenda
 

Bestanden in het archief

In het archief vind je verslagen en foto's van diverse gebeurtenissen binnen onze vereniging.
Opm: Als van een bepaalde foto ook een vergroting beschikbaar is kun je op die foto klikken om de vergroting zichtbaar te maken.

Agenda item: 1302.alv6

Terug naar Agenda
 

UITNODIGING EN AGENDA A.L.V. 2013

Hierbij worden de leden van HBC uitgenodigd voor:

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging, op woensdag 06 maart 2013 om 20.00 uur.
Locatie: H.C.I., Kruisbergseweg 13, Hengelo Gld.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen A.L.V. d.d. 21-03-2012
4. Jaarverslag
5. Bespreking bestuursbeleid 2012
6. Exploitatie-overzicht 2012
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Bestuursvoorstellen 2013
9. Voorstellen commissies
10. Begroting 2013
11. Verkiezing bestuursleden:
Freddy Versteege stopt als bestuurslid. Hierdoor ontstaat een vacature binnen het bestuur.
12. Vaststelling commissies
* Kascontrolecommissie
* Clubbladcommissie
* Activiteitencommissie
* Technische commissie
* Recreantencommissie
* Jeugdcommissie
13. Rondvraag
14. Sluiting

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Manon Dijk, secretaresse

Terug naar Agenda
 

Bij dit item zijn geen foto's beschikbaar!

Terug naar Agenda
 

Welkom op de website van HBC

Hengelose Badmintonclub
in
Hengelo gld

 

Hoofdsponsors

rule
HCI
rule

Onstenk
rule

Roozegaarde
rule

Voor overige sponsors
zie "links" pagina.
rule

Bezoek ook onze pagina op Facebook!
Facebook

rule
W3School CSS certificate
W3School XHTML certificate