Datum: 24-03-2019     Tijd: 10:25

Archief-Diverse
 

Bestanden in het archief

In het archief vind je verslagen en foto's van diverse gebeurtenissen binnen onze vereniging.
Opm: Als van een bepaalde foto ook een vergroting beschikbaar is kun je op die foto klikken om de vergroting zichtbaar te maken.

Archief item: 1302.alv

Terug naar Archiefoverzicht
 

Algemene ledenvergadering van 6 februari 2013.

Op 6 februari jl. was er de Algemene ledenvergadering. Er is een hoop besproken zoals u op de agenda bij de uitnodiging kon zien. Een zaak wil ik u niet onthouden: Een zaak die het zelfstandig voortbestaan op de middellange termijn van onze club raken. De crisis en de hieraan gerelateerde bezuinigingen door de gemeente Bronckhorst en de bevolkingskrimp in onze regio zijn hiervan (mogelijk) de oorzaak. Hoe de toekomst er uit gaat zien is erg onzeker, gelukkig wil ons bestuur zich inzetten om HBC zo lang als mogelijk zelfstandig te laten bestaan.

Voor alle "ins" en "outs" hierover en de andere zaken die besproken zijn moet u nog even wachten totdat het verslag gemaakt en uitgegeven is.

Bloemenhulde
Naast dat er veel besproken is, zijn er tijdens de vergadering ook bloemetjes uitgedeeld. Om verschillende redenen heeft de voorzitter aan 4 leden een bosje overhandigd. Roy Leidelmeier kreeg een bloemetje omdat hij 25 jaar lid is van HBC, hierbij werd toegevoegd dat ook Betsy Groot Roessink 25 jaar lid is van HBC, maar zij heeft het bloemetje bij een eerdere gelegenheid al overhandigd gekregen. 2 bosjes werden overhandigd aan resp. Ria onstenk en Gerard Mantel vanwege de mooie shirts waarin wij dankzij hen mogen spelen. en "last but not least" het laatste bosje ging naar Freddy Versteege omdat hij zich jaren heeft ingezet als bestuurslid van HBC.
Van de bloemenhulde zijn 4 foto's gemaakt waarvan de beste hieronder te vinden is.

PS: Het bestuur zoekt een aantal kandidaat leden: 1 (liefst recreant) lid voor het hoofdbestuur en 1 lid voor de clubbladcommissie. Meld je aan!

Terug naar Archiefoverzicht
 

Terug naar Archiefoverzicht
 

Welkom op de website van HBC

Hengelose Badmintonclub
in
Hengelo gld

 

Hoofdsponsors

rule
HCI
rule

Onstenk
rule

Roozegaarde
rule

Voor overige sponsors
zie "links" pagina.
rule

Bezoek ook onze pagina op Facebook!
Facebook

rule
W3School CSS certificate
W3School XHTML certificate