Datum: 24-03-2019     Tijd: 10:28

Archief-Jeugd
 

Bestanden in het archief

In het archief vind je verslagen en foto's van diverse gebeurtenissen binnen onze vereniging.
Opm: Als van een bepaalde foto ook een vergroting beschikbaar is kun je op die foto klikken om de vergroting zichtbaar te maken.

Archief item: 1103.jeugdtraining

Terug naar Archiefoverzicht
 

Jeugdtraining 2011

De jeugdtraining verdiend onze volle aandacht, immers: de jeugd is "onze" toekomst.
Nu was voor een enkele begeleider het aantal jeugdleden dat begeleidt moet worden gewoon te groot.
Wel nu, daarin is al iets veranderd, er zijn er nu twee, maar er gaat nog meer veranderen.

De jeugdcommissie heeft, in overleg met de trainer en technische commissie het volgende besloten:

  1. Bij de training van de jeugd staat het behalen van (deel-)diploma's centraal.
    Er zijn (vooralsnog) 3 diploma's, tot het einde van dit seizoen wordt de jeugd getraind voor het behalen van de eisen gesteld aan (deel-)diploma 1.
  2. Tot het einde van dit seizoen wordt de training/begeleiding van de jeugd verzorgd door Gerard Trommel en drie begeleiders.
    Per trainingsavond zijn al twee begeleiders eerder aangewezen, de derde begeleider komt uit de jeugd commissie.

De (deel-)diploma's
Elk deeldiploma bestaat uit 4 modules. De eisen gesteld in deze modules staan vermeld op een flyer die aan de deelnemende jeugd is/wordt uitgereikt. Zodra de deelnemende jeugd eraan toe is wordt een examen per deeldiploma afgenomen. Hierna volgt op enig moment de diploma uitreiking.

Flyer (deel-)diploma 1
Op dit moment is alleen de flyer met de eisen voor deeldiploma 1 gereed. Aan het ontwerp van de flyers met de eisen voor deeldiploma 2 en 3 en de 3 diploma's wordt gewerkt. Zodra deze klaar zijn, wordt u op deze website daarover geinformeerd.

Handboek
Om de training/begeleiding door seniorleden verder te ondersteunen zal t.z.t. een soort van trainingshandboek op deze website geplaatst worden. Hierin vindt staan diverse tips m.b.t. het aanleren van de badmintontechniek en de organisatie (spelmogelijkheden) ervan.

In onderstaande afbeelding ziet u de flyer voor deeldiploma 1.

Terug naar Archiefoverzicht
 

Terug naar Archiefoverzicht
 

Welkom op de website van HBC

Hengelose Badmintonclub
in
Hengelo gld

 

Hoofdsponsors

rule
HCI
rule

Onstenk
rule

Roozegaarde
rule

Voor overige sponsors
zie "links" pagina.
rule

Bezoek ook onze pagina op Facebook!
Facebook

rule
W3School CSS certificate
W3School XHTML certificate