Datum: 19-02-2019     Tijd: 16:04

Informatie-Verslagen
 

Verslagen

De verslagen van de teams zijn per seizoen in 1 bestand ondergebracht (meestal is het een jaarverslag). Klik op het jaartal voor het betreffende verslag.
Opmerking: 2007 staat voor het seizoen 2006-2007

HBC folders

Voor het inkijken van de HBC-folders heeft u Acobat-Reader nodig!!

Verslag: C1_2010

Terug naar Verslagoverzicht

Verslag HBC-1 Seizoen 2009/2010

Het seizoen 2009-2010 is weer voorbij en dus tijd om eens terug te blikken op de prestaties en het verloop van de wedstrijden van dit seizoen. Reflectie heet dat dan met een mooi woord, waarbij de terugblik mede dient de prestaties in het komende seizoen te verbeteren. Of dit uiteindelijk zo uitpakt, ik heb er een hard hoofd in, maar laten we de beer niet schieten voor het kalf verdronken is en eerst maar eens even terugkijken.:)
:)Training
Ter voorbereiding op het seizoen en de wedstrijden is het zonder twijfel, dat trainen erg belangrijk is. Onze trainer, G uit S, heeft moeite nog inspanning gespaard ons dit en de techniek en tactiek van het badminton duidelijk te maken. Achteraf vraag je je dan wel eens af: wordt de trainer nou nooit moedeloos? Je weet natuurlijk dat: 1. Hij doet het voor zijn plezier en 2. Hij krijgt een redelijke reisvergoeding. Maar dan toch, ik (schrijver dezes) weet niet of ik het vol zo houden met zo’n stelletje. Het eerste team, toch een soort van “baken” of “steunpilaar” voor de trainer, is dat daarmee ook voor de andere teams. Altijd aanwezig en altijd volledige en verregaande inzet zijn kenmerken van dit team. Heb ik wat gemist??
:)Presentie bij de wedstrijden:
Het aantal keren dat een speler van het eerste team een wedstrijd aan zich voorbij laat gaan valt mee. De redenen die aangevoerd worden om dan een wedstrijd te missen, ja, daar valt wel wat over te zeggen. Geen ziekte of ongemak dat leidt tot verzuim, nee, de oorzaak ligt veelal minder nobel en, zo valt te zeggen, zelfs minder sportief. Dit laatste wordt overigens meestal ontkend, immers, zo wordt beweerd, ik was in het buitenland ook sportief bezig. We kennen dat natuurlijk allemaal wel, een kleine inspanning leveren bij het afdalen van de berg om dan zo snel als mogelijk de bar in te duiken en het skiën achter zich te laten. “Après ski “ heet dat, hoe kom ik zo snel als mogelijk, na even op de latten te hebben gestaan, aan de glühwein en jagathee. Ik wil geen namen noemen maar He, J en M kunnen wat dit betreft toch een voorbeeld nemen aan Ha en B. Deze beiden hebben geen enkele wedstrijd gemist.
:)Het goede voorbeeld
Het kan ook anders! Verzuim kent zo z’n goede en minder goede redenen. De laatsten hebben we hierboven al uit de doeken gedaan. Echt goede redenen zijn er natuurlijk niet, maar sommige zijn te billeken. Iedereen begrijpt dat met een gebroken been je een weekje rust neemt, dus daarover geen discussie. Wat nu als je te billeken reden hebt en je maakt er geen gebruik van? In ons team kennen we hiervan twee voorbeelden. Geblesseerd en toch doorspelen. Zelfs als dan van de blessure zelf, aan de buitenkant, niets te zien valt, geeft dit blijk van karakter en de juiste spirit. Zowel Ha als J heeft vanaf het begin van het seizoen met een blessure te kampen gehad. Dit was geen reden wedstrijden te missen, nee, het hele seizoen hebben ze met verwrongen gezicht en “het huilen nader dan het lachen” de wedstrijden gespeeld. Wel hebben beiden, genoodzaakt door de blessure en in het belang van het team, een stapje terug gedaan en het spelen als 1e heer/dame aan andere teamleden overgelaten. Zij toonden zich hiermee als voorbeeld voor de jeugdleden in onze club.
:)Eerste dame (dames gaan voor!)
Onze eerste dame (M) was eigenlijk altijd 2e dame, en andersom. Hoe heeft dit uitgepakt? Vooraf is het misschien goed te constateren dat daar waar het om de punten gaat, beide dames altijd al een meer dan redelijke bijdrage hebben geleverd in het behalen ervan. Mocht er al gedacht worden dat dit anders zou worden bij deze wisseling dan kunnen we dat snel ontzenuwen. Geen enkele wedstrijd verloren! M blijkt een tacticus te zijn bij uitstek. Wellicht geen keiharde smashes en soms de clear niet helemaal achterin maar de shuttle wel op een plek waar de tegenstandster er net niet bij kan. De “cross” net over het net is een dodelijk wapen waar ze vaak en goed van gebruik weet te maken. Slechts 2 keer werd het een driesetter. De laatste driesetter in ook de laatste wedstrijd was wel het gevolg van een sportief weekje weg, waarvan we nu allen weten dat er eigenlijk helemaal niet gesport wordt.
:)Tweede dame
Als gevolg van een blessure heeft J, het hele seizoen door, niet voluit kunnen spelen. Vooral smashes waren uit den boze. Toch is ook dit seizoen weer gebleken dat onze dames makkelijk mee kunnen komen in deze klasse en zelfs een hogere klasse aankunnen. Twee slippertjes slechts in het hele seizoen, deels oorzaak blessure en deels mogelijk even niet lekker in het vel zitten. Dit laatste gezegd omdat ook bij de verloren enkelwedstrijden de indruk bij de schrijver dezes is ontstaan dat verlies eigenlijk niet nodig was en meer bepaald is door de vorm van de dag. Ook een eventueel verband met sportieve bezigheden in sneeuwrijke gebieden moet in dit geval resoluut van de hand worden gewezen.
:)Eerste heer
Van een “echte” eerste heer is dit seizoen geen sprake geweest. In het begin van het seizoen heeft B, door de blessure van Ha, zich opgeworpen als 1e heer. In de loop van het seizoen heeft Ha deze rol weer overgenomen. Ook He heeft, soms uit tactisch oogpunt, enkele wedstrijden als 1e heer gespeeld. Is er een algemene conclusie te trekken uit het spel van 3 verschillende heren. Nou ja, 1 dan misschien en wel: de eerste heer (en ook de tweede) haalt over het hele seizoen te weinig punten. Zijn er excuses voor aan te dragen? Misschien ook een enkele al is de houdbaarheid ervan erg discutabel. Ha heeft natuurlijk het beste (?) excuus, hij was geblesseerd, maar als je dan vraagt: hoe kom je aan een zodanige blessure? Hij gaat als een jochie van nog geen 20 zich te buiten aan fietscross. Dan vraag je toch om problemen!! En dan B, soms lijkt het alsof hij wel aardig kan spelen, maar andere momenten bakt ie er helemaal niets van. Een erg wisselvallige speler die soms op onnavolgbare wijze punten weet te verliezen. Het ergste van dit alles is dat hij er amper een deugdelijk excuus voor weet te verzinnen. Het beste excuus wat we van ‘m gehoord hebben is: het publiek is tegen mij! Dit bleek vooral tijdens de voorlaatste wedstrijd waar hij er niet voor terugdeinsde het publiek openlijk aan te vallen. He is een speler die er liever voor kiest geen enkelwedstrijden te speler. Hij zegt ook zelf: “ik ben geen echte enkelspeler”. Dit geeft wel blijk van zelfkennis maar het levert, net als bij de anderen, geen punten op.
:)Tweede heer
Voor de tweede heer kan ik in herhaling treden, immers dezelfde spelers hebben afwisselend ook deze rol vervuld. Laat ik me (schrijver dezes) niet verder opwinden over het heren enkelspel en u verwijzen naar het commentaar bij de eerste heer.
:)Damesdubbel
Slechts in 3 wedstrijden was sprake van een invalster ofwel voor J ofwel voor M. Hoe de samenstelling ook was, met de 1e dame, heeft dit koppel alle punten weten binnen te halen. Geen wedstrijd verloren dus, waarmee maar onderstreept wordt dat het vooral de dames zijn die de punten halen. Zoekend naar een (licht)puntje van kritiek heb ik deze toch weten te vinden. Gebleken is dat zowel M als J minder goed spelen als er sprake is van een invalster, want voor beiden geldt dat in die gevallen er gewonnen werd in een 3-setter, i.p.v. de gebruikelijke 2-setter. Een puntje dat ik onder de aandacht van de trainer zal brengen.
:)Herendubbel
Waar de heren alleen al weinig punten haalden en wisselvallig speelden, zo geldt dat in meervoud voor het herendubbel. Meest voorkomend helaas toch de wedstrijden waar het herendubbel met de staart tussen de benen af kon druipen. Soms dan toch een enkel lichtpuntje, lag het nu aan de tegenstanders of kunnen ze het dan toch? Weten zullen we het niet maar feit is dat in een aantal wedstrijden de heren boven zichzelf uitstegen. In die gevallen werd mooi spel gespeeld en dus gewonnen. Die andere HD-wedstrijden, we vergeten ze maar liever. Ondanks dat het herendubbel in wisselende samenstelling is gespeeld, kunnen de heren elkaar weinig verwijten. Zowel in het goede als het slechte spel hebben alle drie een nagenoeg even groot aandeel.
:)Mixen
Voor beide mixen geldt dat de combinatie van heer en dame voor ons team niet ongunstig heeft uitgepakt. Kijkend naar het aantal behaalde punten valt dat voor beide positief uit, van de 14 wedstrijden hebben beide 9 wedstrijden gewonnen. Opvallend is dat als er al spanning was in een wedstrijd m.b.t. winst of verlies, deze spanning altijd terug te voeren was op de mixen. De enkels en dubbel hebben zich vooral gekenmerkt door een min of meer “eenvoudig” en “duidelijk” winst of verlies, bij de mixen was dat anders. Veel 3-setters waarbij het verschil in punten minimaal was.
:)Invallers
Ria en Marleen hebben ons gesteund daar waar 1 van onze dames het af liet weten en aan de borrel zaten in “Verweggistan”, maar genoeg daarover. Wij, M, J, Ha, He en B bedanken jullie hartelijk voor de inzet voor en in ons team!
:)Eindverantwoording en conclusie
Wat valt er te leren, wat zijn de conclusies? Al redelijk snel na het schrijven van bovenstaande kon schrijver dezes het volgende concluderen: Voor de heren van team 1: meer trainen, meer inzet bij de training en als gevolg en/of resultaat daarvan, meer punten tijdens de wedstrijden. Voor de dames van team 1: houd vol. Deze conclusies zijn hard maar onontkoombaar. Valt er verder niets te melden over het afgelopen seizoen? Natuurlijk wel!!:):) Ondanks alles hebben we tijdens de wedstrijden veel plezier gehad, we waren van de straat en hebben (nagenoeg) geen kattenkwaad uitgehaald. Na de wedstrijd was het altijd gezellig met een hapje en een drankje. Het is wel eens laat geworden, maar gezelligheid kent geen tijd. Het door Ha georganiseerde team-uitje met partners in december was formidabel, eerst een heerlijk diner en dan het theater in. Dat laatste was voor iedereen een verrassing behalve voor Ha. Ha nogmaals bedankt daarvoor. Een mooi, gezellig en leuk seizoen waarbij we op een niet onverdienstelijke 3e plaats zijn geëindigd.

Namens M, J, Ha en He,
:)B

Verslag wedstrijd HBC 1 -- LBC 72 3
Als team zijn we weer compleet voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Hoewel er geen eer meer te behalen valt, immers de promotie- en degradatieplaatsen zijn al vergeven, zijn we er toch op gebrand een goede wedstrijd neer te zetten. Ook voor LBC valt er niets meer te halen, ze staan laatste en zullen hoe dan ook laatste blijven staan.
Enkelwedstrijden:
Hans heeft wat opstart problemen waardoor de eerste set verloren gaat, maar in de tweede en derde set weet hij zich te hervinden. Met een 2-1 overwinning weet hij het enkelpunt naar zich toe te halen. Bert zit, in tegenstelling tot vorige week, weer prima in z’n vel. Het resultaat hiervan is een vrij eenvoudige overwinning in 2 sets. Manon, nog maar net terug van vakantie, had het juiste ritme nog niet te pakken. De eerste set ging verloren en daarmee ook een beetje het geloof in een goede afloop. Het spelniveau van Manon bleef wat achter bij wat we anders van haar zien, maar toch wist ze de beide volgende sets te winnen. Judith speelde goed en met haar tegenstandster. Redelijk eenvoudig weet ook zij haar wedstrijd te winnen.
Dubbelwedstrijden:
Het herendubbel is meestal een zorgenkindje, maar niet vanavond. Ligt het aan de tegenstander, die zo af en toe wel erg eenvoudig de punten weggaven, of toch aan Henk en Bert? Geconcentreerd en met goed spel wisten ze de tegenstanders in 2 sets te verslaan. Manon en Judith deden wat ze feitelijk het hele seizoen al doen. Met het goede en degelijke spel gaven zij de tegenstandsters, in 2 sets, geen enkele kans.
Mixwedstrijden:
Soms leek de concentratie bij Manon en Hans er niet te zijn. Hans speelde af en toe met de tegenstanders met zijn soms onnavolgbare slagen en Manon toch nog iets teveel in vakantiestemming. De tegenstanders lieten het gelaten over zich heen komen en waren niet in staat enige tegenstand van betekenis te geven. De spanning is bewaard voor de laatste wedstrijd. Judith en Henk moesten alles op alles zetten om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. Henk volharde soms in slagen die direct werden afgesmashed door de dame van de tegenpartij. Alle zeilen werden bijgezet en met 22-20 en 24-22 wisten ze toch in 2 sets te winnen. Een mooi resultaat aan het einde van deze avond en het seizoen, een 8-0 overwinning.

Verslag wedstrijd HBC 1 -- Zevenaar BC 1
Dit moet op papier een wedstrijd zijn die we relatief eenvoudig kunnen winnen. Helaas was Manon niet aanwezig (op vakantie in Oostenrijk) maar hiervoor in de plaats konden we rekenen op de steun van Marleen Bergervoet.
Enkelwedstrijden:
De heren, Hans en Bert, mochtten gelijktijdig proberen de eerste punten binnen te halen. Helaas geen van beiden kon een “enkel”-potje breken vanavond. Hans moest na 2 sets zijn meerdere in de tegenstander erkennen en Bert deed er weliswaar drie sets over maar verloor eveneens. Bert zat overigen niet lekker in z’n vel, spelers van een ander bezoekend team waren daar het slachtoffer van. Bert’s voornaamste ergernis: het niveau van z’n eigen spel. Excuses aan de betreffende spelers! Gelukkig bracht Judith wat licht in het geheel. Met uitstekend spel wist zij op vrij eenvoudige wijze haar tegenstandster haar wil op te leggen en te verslaan. Voor Marleen bleek echter de tegenstandster iets te sterk. Ze speelde niet slecht maar maakte toch net iets teveel persoonlijk de foutjes. Geen fraai resultaat na de enkelwedstrijden, een 3-1 achterstand om weg te werken.
Dubbelwedstrijden:
Henk en Bert hebben in het seizoen erg wisselend gespeeld, soms prima spel afgewisseld met knullig verlies. Deze wedstijd had van beiden iets. De eerste set ging knullig verloren, waarbij veel fouten werden gemaakt met de opvang/return van de opslag van de tegenstander. In de tweede set wisten zowel Henk als Bert zich te hervinden, afgezien van een enkel foutje werd er goed gespeeld en gewonnen. In de 3e set waren ze het weer kwijt, door een teveel aan fouten liep de achterstand snel op en werd de wedstrijd verloren. Judith en Marleen brachten het er beter van af. In tegenstelling tot de heren wisten zij de derde set naar zich toe te slepen.
Mix-wedstrijden:
Om nog langszij te kunnen komen moesten beiden mixwedstrijden gewonnen worden. Bij Judith en Henk werd het een gelijkopgaande en spannende 1e set, die uiteindelijke en op het nippertje met 22-20 gewonnen werd. De tweede set verliep in eerste instantie ook gelijk op maar naar het einde toe namen Judith en Henk steeds meer afstand. Een mooie overwinning was het resultaat. Bij Hans en Marleen verliep het geheel wat minder fortuinlijk. Ondanks de soms mooie slagen van Marleen en de soms miraculeuze reddingen van Hans moesten ze toch het hoofd buigen. De tegenstanders waren te sterk.
Het resultaat van een avondje hard werken was niet meer en niet minder dan een 3-5 verlies.


Terug naar Verslagoverzicht
Welkom op de website van HBC

Hengelose Badmintonclub
in
Hengelo gld

 

Hoofdsponsors

rule
HCI
rule

Onstenk
rule

Roozegaarde
rule

Voor overige sponsors
zie "links" pagina.
rule

Bezoek ook onze pagina op Facebook!
Facebook

rule
W3School CSS certificate
W3School XHTML certificate